Forside > Arrangementer > Konferencer og workshops > 2012 > Planlægning 2012

Planlægning 2012

Planlægning 2012

den 13. november på Radisson Blu Scandinavia Hotel, København
Tilmeld dig her

Årets planlægningskonference vil i år have omdrejningspunkt i Sales and Operations Planning (S&OP).

På konferencen vil der være en unik mulighed for at høre keynote speaker Tom Wallace (US), som skal tale om: Sales & Operations Planning – From Basics To Beyond. Tom Wallace er grundlægger af S&OP Certification Examination og Distinguished Fellow ved Ohio State University’s Center for Operational Excellence. Tom Wallace har ligeledes skrevet mange bøger om emnet, som bruges i mange virksomheder, der arbejder med S&OP. Der vil desuden blive mulighed for at deltage i en halvdagsworkshop med Tom Wallace dagen efter konferencen.

Foruden spændende virksomhedsindlæg om S&OP i en global virksomhed samt transparens i S&OP-processen og centrale KPIer, vil der på årets konference som noget nyt være en ”bazar”, hvor deltagere kan vælge imellem følgende indlæg: 1) fokus på stakeholders og S&OP-organisationen 2) hvordan kommer man i gang med S&OP? 3) S&OP link til master planning og 4) S&OP på det strategiske niveau.

Kom og få inspiration og konkrete bud på, hvorledes man som virksomhed kan få succes med S&OP, og mød andre planlægnings- og supply chain-interesserede, som arbejder med S&OP.

Program

08.30 – 09.00 Registrering og morgenbrød

09.00 – 09.10 Velkomst og introduktion ved dagens dirigent

v/ senior partner, Implement Consulting Group P/S

09.10 – 10.40 Sales & Operations Planning – From Basics To Beyond

Sales & Operations Planning (S&OP) has emerged as a primary planning process in industry, one capable of providing enormous benefits. Since its creation, S&OP has had two primary functions: balance demand and supply and integrate financial planning with operational planning. During the 30 or so years of its life, those functions have remained as S&OP has migrated into Global S&OP and has been adopted in other than manufacturing enterprises. In recent times, accomplished users of the process have taken it successfully into areas beyond the traditional ones of demand/supply balance and financial integration. Today we see companies using S&OP for purposes not dreamed of in the early years.

who has been around S&OP since Day One, will take us through this evolution:

 • What are the benefits from S&OP?
 • Where does S&OP apply?
 • How does S&OP work?
 • Where should Global S&OP be used and where should it not?
 • What does successful S&OP look like?
 • Beyond the Basics – Advanced Uses:

- BASF – Optimizing Global Production and Profitability and driving growth via Global S&OP
- Procter & Gamble – Global S&OP in 70+ business units supporting quarterly earnings calls to Wall Street
- Vallourec and Mannesman – 18 month cash flow projections via S&OP
- Cisco Systems – S&OP as the primary vehicle for the creation of a major new business

v/ focuses on education for Sales & Operations Planning and is regarded as one of the primary thought leaders in the S&OP field. He is the creator of the S&OP Certification Examination and a Distinguished Fellow at Ohio State University’s Center for Operational Excellence. Has authored or co-authored over a 16 books and videos, including (a) the most comprehensive video treatment of S&OP: The Education Kit for Sales & Operations Planning (2008), (b) the bestselling book in the field: Sales & Operations Planning – The How-To Handbook 3rd Edition (2009), and (c) Sales & Operations Planning – Beyond The Basics (2011), from which the last part of this presentation will be drawn. His books have been translated into Chinese, French, Italian, Korean, Mongolian, Portuguese (Brazil), Russian and Thai.

10.40 – 11.10 Kaffepause

11.10 – 12.10 S&OP i en global virksomhed

Novo Nordisk står over for et øget antal produktlanceringer og endnu større supply chain kompleksitet og har derfor i 2012 valgt at implementere S&OP. Novo Nordisk valgte desuden at implementere S&OP globalt fra start. Visionen er at skabe en S&OP-proces på tværs af alle salgsregioner, global marketing og product supply. Hør om processen med implementering samt om S&OP i dagligdagen, som bl.a. dækker: Månedlige møder med fem salgsregioner med fokus på historisk salg og forecast, opdatering af kapaciteter på samtlige produktionssites med fokus på flaskehalse samt beslutningsmøder på tværs af supply chain, produktion og finans.

• S&OP – global fra day one – hvorfor?
• Implementering, opbygning og processer
• Den daglige drift – hvilke afdelinger har ansvar for hvad?
• Globale udfordringer

v/ Director Sales & Operations Planning, Novo Nordisk A/S

12.10 – 13.00 Frokost

13.00 – 14.30 BAZAR

Ved tilmelding meddel venligst, hvilke to indlæg som du ønsker at deltage på.

BAZAR A: Hvordan kommer man i gang med S&OP?

PANDORA A/S gik i gang med at implementere S&OP i starten af 2011. Virksomheden valgte S&OP, da man bl.a. ønskede at skabe nogle mere strukturerede processer på tværs i virksomheden, samtidig med at man behøvede nogle fastlagte beslutningsprocesser til at optimere salg, produktion og supply chain. På dette bazarindlæg kan deltagere få gode råd til at komme i gang med S&OP og høre PANDORAs erfaringer med at implementere S&OP.
 
• Tilgangen til data, systemer, modeller og organisation
• Implementeringsfaser
• Erfaringer – hvad skal man gøre og hvad skal man ikke gøre?

v/ Vice President, Group Logistics og S&OP Director, PANDORA A/S

BAZAR B: Fokus på stakeholders og S&OP-organisationen

For Chr. Hansen startede arbejdet med S&OP allerede i 2009. Her ønskede man at udvikle og designe en S&OP-proces, der bl.a. skulle forbedre forecasts og styrke demand planning i virksomheden. Efterfølgende har Chr. Hansen arbejdet løbende med at optimere hele S&OP-processen, og dette har bl.a. betydet en ændring af S&OP-organisationen, som er blevet vendt 90° rundt, fra at være funktions- til at være værdikædeorienteret. Hør Chr. Hansens tilgang til en ny
S&OP-organisation, og hør desuden, hvorledes man sikrer, at alle stakeholders kommer med i processen og ligeledes sikrer, at ansvarsfordelingen er på plads.

• Hvem er stakeholders og hvordan skal disse involveres og deltage i S&OP-processen?
• Hvem har ansvar og mandat til hvad?
• Hvordan ser den optimale S&OP-organisation ud?

v/ Director, Sales & Operations Planning, Chr. Hansen A/S

BAZAR C: Link mellem S&OP og master planning

LEGO har i løbet af de seneste 5 år etableret en integreret S&OP proces på tværs af virksomheden inklusiv primære leverandører. Et af fokus områderne har været at afstemme fokusområder og planlægningsniveauer i S&OP processen i forhold til kritiske beslutningspunkter og planlægnings-niveauer i ex. supply Chain. Derved kan fokus i den enkelte S&OP cyklus målrettes ligesom planlægningsniveauer, herunder forecasting niveau og proces, differentieres afhængig af planlægningshorisonten. Udover dette har en øget brug af scenarieplanlægning i S&OP processen skabt både en øget transparens over potentielle flaskehalse samt en hurtigere og mere proaktivt afhjælpning af disse. Gennem præsentationen vil du høre mere om:
 
• Differentiering af planlægningsfokus afhængig af planlægningshorisonten
• Link mellem markedsfokus og nødvendige planlægnings- og kapacitetsbeslutninger
• Håndtering af salgs- og planlægnings scenarier på tværs af virksomheden

v/ Senior Director, Supply Chain Concepts, LEGO System A/S

Bazar D: S&OP på det strategiske niveau

Når en virksomhed begynder at anvende S&OP, er det ofte naturligt at starte primært på det operationelle niveau. Efter noget tid er det imidlertid lige så naturligt at kigge videre og tænke S&OP ind på det strategiske niveau i virksomheden. Men hvordan gøres dette og hvordan gribes det an? På denne bazar vil der være et oplæg med nogle erfaringer og idéer som udgangspunkt for en spændende diskussion.
 
• Hvordan ”løftes” S&OP op på det strategiske niveau i virksomheden?
• Hvordan indarbejdes risikostyring i S&OP-processen?
• Hvad er udfordringerne?

v/ Head of Sales & Operations Planning og Senior Planning Manager, Coloplast A/S

14.30 – 15.00 Kaffepause

15.00 – 15.40 Opsamling og diskussion

15.40 – 16.40 Transparens i S&OP-processen og centrale KPIer i et nyt planlægningssetup hos TDC

TDC har skabt en transparent S&OP-proces med et understøttende KPI-cockpit samt et nyt planlægningssetup, der gør det muligt for deltagerne i processen at se sammenhængen mellem prognosekvaliteten og en række service levels i værdikæden. Dette planlægningssetup fokuserer på at skabe en række scenarier, hvorigennem risiko og mulige beslutningers konsekvenser synliggøres. Udover at finansafdelingen er repræsenteret ved S&OP-møderne, har S&OP det seneste halve år arbejdet aktivt med planernes konsekvens på budgettet, således at det finansielle outlook er et af omdrejningspunkterne, når beslutninger omkring ubalancer i produktionsplaner skal tages. Gennem præsentationen vil du høre mere om:

• Centrale KPI’er i en S&OP-proces og sammenhængen heri
• Transparens på flaskehalse på tværs
• Design af planlægningsscenarier og konsekvenser
• Erfaringer med aktiv inddragelse af finans i S&OP

v/ S&OP Manager, TDC A/S

Ca. 16.40 Afslutning, forfriskninger og networking

Dagen efter konferencen afholdes en halvdagsworkshop. Se programmet her

Tid og sted

Konference:
Tirsdag den 13. november 2012
Registrering fra kl. 8.30

Halvdagsworkshop (kl. 09.00 - 13.00)
v/ Tom Wallace (US) og Thomas Holm, Implement
Onsdag den 14. november 2012
Registrering fra kl. 8.30

Radisson Blu Scandinavia Hotel, København
Amager Boulevard 70
2300 København
Telefon: 3396 5000

Priser

Konference:
Kr. 4.975,- for medlemmer af DILF
Kr. 4.475,- pr. ekstra deltager fra samme firma (medlem af DILF)
Kr. 6.475,- for ikke-medlemmer af DILF
Kr. 5.975,- pr. ekstra deltager fra samme firma (ikke-medlem af DILF)

Halvdagsworkshop (kl. 09.00 - 13.00 med eftrefølgende frokost):
Kr. 2.775,- for medlemmer af DILF
Kr. 2.275,- pr. ekstra deltager fra samme firma (medlem af DILF)
Kr. 3.775,- for ikke-medlemmer af DILF
Kr. 3.275,- pr. ekstra deltager fra samme firma (ikke-medlem af DILF)

Bemærk venligst, at der til workshoppen er et begrænset antal pladser. Pladserne på workshoppen er forbeholdt deltagere på konferencen.

Priserne er eksklusiv moms og dækker dokumentationsmateriale samt frokost og kaffe.

Overnatning mellem dagene og evt. forplejning udover konference- og workshoparrangementet er ikke inkluderet i prisen.

Tilmelding

Benyt tilmeldingsformularen på dilf.dk/tilmelding.

Faktura og bekræftelse fremsendes efter modtagelse af tilmelding.

Afbestillingsbetingelser

Ved afmelding senest 30 dage inden arrangementets afholdelse, kan deltagerafgiften tilbagebetales – fratrukket 10% i administrationsgebyr. Ved afmelding senest 14 dage inden arrangementets afholdelse skal 50% af deltagerafgiften betales. Ved afmelding senere end 14 dage inden arrangementets afholdes, betales hele deltagerafgiften. Såfremt du er forhindret i at deltage, er du naturligvis velkommen til at sende en kollega i stedet. DILF skal så vidt muligt underrettes herom. Fakturaen korrigeres i henhold til den nye deltagers medlemsstatus.

DILF forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet. DILF forbeholder sig ligeledes ret til at afvise direkte konkurrenter til talere, virksomhedsbesøg og sponsorer på arrangementet.

Partnere


                        [Banner]

Øvrige


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]