Lager 2012

Lager 2012

den 21. marts 2012 på Hotel Scandic i Kolding
Tilmeld dig her

​DILFs Lagerkonference er en årlig tilbagevendende begivenhed, og vi er glade for igen i 2012 at kunne byde på aktuelle og spændende indlæg fra virksomheder, der arbejder målrettet med at optimere lageret.

Programmet vil som altid blive sammensat, så det afspejler de udfordringer og problemstillinger, som mange for tiden oplever på lagerområdet.

På Lager 2012 vil der blive præsenteret forskellige spændende løsninger og metoder, hvorpå virksomhederne har optimeret lageret.

Som afslutning på konferencen har deltagerne – traditionen tro – mulighed for at deltage på et lagerbesøg. I år kan deltagerne enten besøge Arla Foods' eksportterminal i Vejle eller se Dinex A/S lager i Middelfart.

Målgruppe

Konferencen henvender sig til lager- og logistikansvarlige samt øvrige medarbejdere, der til daglig beskæftiger sig med lager og logistik. Udbydere af lager- og logistikløsninger kan også med fordel deltage på konferencen.

Minimøder

Som noget nyt har du i år mulighed for at booke et minimøde a ca. 10 min. med en eller flere af udstillerne på konferencen. Her kan du få et uforpligtende ene-møde og høre mere om udstillerens produkter/services mm.

Program

08.30 - 09.00 Registrering og morgenbrød

09.00 - 09.10 Velkomst ved dagens dirigent

v/ partner, Logio Consulting A/S

09.10 - 10.10 Optimering af lageret i en usikker tid

​Resultaterne af rigtig mange af de aktiviteter som sker i virksomheden, kan aflæses direkte på lageret. Beslutninger taget vedrørende eksempelvis indkøb, transport og produktion har stor indflydelse på, hvorledes lageret ser ud og opererer. Mange virksomheder oplever for tiden desuden store udsving på afsætningen, hvilket giver yderligere usikkerhed i forsyningskæden og dermed på lageret. På indlægget kan du få input til hvorledes man kan håndtere disse udsving, og ligeledes høre erfaringer fra Bodum om, hvorledes de klarer disse udfordringer på og omkring lageret.

 • Hvilke faktorer indvirker på lageret – specielt i en tid hvor markedet er svært at forudse?
 • Hvordan kan man imødegå usikkerheden bedst muligt?
 • Hvordan indbygges fleksibilitet på lageret?Hvilke tiltag kan hjælpe på hhv. den korte og den lange bane?
 • Erfaringer, resultater og læringspunkter

v/ Supply Chain Direktør, BODUM AG

10.10 - 11.10 Nyt topmoderne nordisk centrallager i Greve

​Logistikvirksomheden Movianto rykkede i sommer ind i sit nye topmoderne, nordiske centrallager i Greve. Lageret, som har en kapacitet på 23.000 pallepladser samt mulighed for både køl- og frostopbevaring, er bygget bl.a. for at kunne imødekomme en stigende efterspørgsel samt nye krav og behov i sundhedssektoren. Fra lageret distribueres der til bl.a. grossister og sygehusapoteker fra dag til dag til hele Norden.

• Muligheder når man starter med et blankt stykke papir
• Indretning og teknologier samt logistiksystemer
• Nye procedurer og processer
• Erfaringer når man ”får lov” til at starte forfra

v/ Logistics Manager og Managing Director, Movianto Nordic

11.10 - 11.40 Kaffepause, networking samt mulighed for minimøde med konferencens udstillere

11.40 - 12.40 Gennemgribende lageroptimering ses på bundlinjen

Den landsdækkende VVS-, el- og værktøjsgrossist Brødrene A&O Johansen A/S stod sidste år i over for nogle udfordringer, hvor virksomheden var vokset ud af de eksisterende lagerbygninger, og hvor man oplevede en lageromsætnings-hastighed som var for lav, samt ikke mindst en alt for høj lagerbinding. Opgaven for virksomheden blev defineret meget klart: Reducér lageret med 100 mio. kr. på 12 måneder uden at leveringsgraden falder! Hør om erfaringerne og resultatet, som blev skabt bl.a. via tæt intern koordinering, en struktureret gennemgang af forskellige relevante parametre på lageret, brug af diverse værktøjer samt god dialog med leverandørerne.

 • Projekt lagerreduktion
 • Analyser, værktøjer og dialog – internt og eksternt
 • Hvordan optimeres lageret løbende?
 • Erfaringer fra et intenst forløb

v/ projektleder, Brødrene A & O Johansen A/S

12.40 - 13.40 Frokost, networking samt mulighed for minimøde med konferencens udstillere

13.40 - 14.40 Ny skandinavisk lagerstruktur samt outsourcing af lager

Papyrus er en af Europas førende grossister inden for papir, emballage og forbrugsartikler. Et væsentligt fokus for virksomheden har altid været en høj servicegrad over for kunderne, men dette betød også at man havde høje faste omkostninger. I 2010 startede virksomheden et projekt, som skulle forenkle og effektivisere hele logistikstrukturen i Skandinavien og samtidig ændre omkostningsstrukturen. I dette forløb blev lageret i Taastrup outsourcet til tredje part. På indlægget kan du høre om:

 • Ny skandinavisk lagerstruktur
 • Fra fast til variabel omkostningsstruktur
 • Overvejelser ved outsourcing af lager
 • Resultater og erfaringer

v/ divisionschef, logistik, Papyrus A/S

14.40 - 15.10 Kaffepause, networking samt mulighed for minimøde med konferencens udstillere

15.10 - 16.10 Implementering af WMS giver forbedret kapacitetsstyring samt effektiviserede processer

​AVK International har bygget et topmoderne distributions-center på 13.200 m2. I den forbindelse blev der implementeret et nyt WMS-system, der sammen med bl.a. AGVer, automatisk varemodtagelse og rullebanesystemer skulle være med til at øge effektiviteten på lageret. For at få det optimale ud af systemerne har virksomheden arbejdet meget med processerne omkring lageret, og således er bl.a. stamdatakvaliteten blevet væsentligt forbedret, samtidig med at man har arbejdet med at optimere procedurer på distributionscentret omkring pluk, pak og forsendelse. På indlægget kan du bl.a. høre om:

• Behov og løsninger på lageret
• Samspil mellem ERP, WMS og AGVer – en udfordring
• Stort fokus på ergonomi og arbejdsmiljø
• Effektivisering af processer

v/ Commerical manager, Logistics, AVK International A/S

16.10 - 16.30 Afslutning på konferencen, networking og mulighed for besøg på stande

16.30 Busafgang til lagerbesøg

Besøg hos Arla Foods Eksportteminal i Vejle eller Dinex A/S i Middelfart

Lagerbesøg 1: Arla Foods' Eksportterminal i Vejle

I Vejle ligger Arla Foods' store lager, hvorfra der bliver eksporteret primært ost og smør til hele verden. På besøget kan deltagerne se et papirløst, traditionelt lager, hvor varerne kommer ind fra de forskellige mejerier, bliver konsolideret og sendt ud til eksportmarkederne. Se det 21.000 m2 store kølelager, hvor fleksibelt og høj leverings-sikkerhed er nøgleord.

(Forventet ankomst til Scandic Kolding fra lagerbesøg kl. ca. 18.15).

v/ Vært: Site manager, Vejle Eksportterminal, Arla Foods amba

Lagerbesøg 2: Dinex A/S i Middelfart

Dinex A/S er den førende producent af udstødningssystemer til heavy duty dieselmotorer i Europa. I 2006 byggede virksomheden et topmoderne lager med bl.a. højlager, robotter og AGVer, der styrer de mere end 15.000 varenumre. Dinex A/S har ligeledes et stort reservedelslager, hvorfra virksomheden servicerer kunder i hele Europa. Hør om de valgte løsninger og få en rundtur på lageret.

(Forventet ankomst til Scandic Kolding fra lagerbesøg kl. ca. 18.30).

v/ Værter: CEO, og lagerleder, Dinex A/S

Tid og sted

Konference
Onsdag den 21. marts 2012
Registrering fra kl. 8.30

Hotel Scandic Kolding
Kokholm 2
6000 Kolding
Tlf.: 7551 7700
Fax: 7551 7701

Priser

Ved tilmelding af 3 eller flere deltagere samtidig fra samme virksomhed opnås en rabat på 20% af deltagerprisen i henhold til medlemsstatus.

Konference
Kr. 4.975,- for medlemmer af DILF
Kr. 4.475,- pr. ekstra deltager fra samme firma (medlem af DILF)
Kr. 6.475,- for ikke-medlemmer af DILF
Kr. 5.975,- pr. ekstra deltager fra samme firma (ikke-medlem af DILF)

Priserne er eksklusiv moms og dækker dokumentationsmateriale samt frokost og kaffe. Overnatning og evt. forplejning ud over konference-arrangementet er ikke inkluderet i prisen.

Lagerbesøg
Da antallet af pladser på lagerbesøgene er begrænsede, vil disse blive fordelt efter føst-til-mølle princippet.
Husk ved tilmelding at angive, hvilket af lagerne du ønsker at besøge. Angiv desuden om du ønsker bustransport til lagerbesøget.

Minimøder
Som noget nyt har du i år mulighed for at booke et minimøde a ca. 10 min. med en eller flere af udstillerne på konferencen. Her kan du få et uforpligtende ene-møde og høre mere om udstillerens produkter/services mm. Minimøderne afholdes i en af dagens pauser. Da der er begrænsede mulighed for disse møder, kan der max bookes tre møder under konferencen.
Angiv ved tilmelding hvilke(n) udstiller(e), som du ønsker at møde på dagen.

Tilmelding

Benyt tilmeldingsformularen på dilf.dk/tilmelding.

Faktura og bekræftelse fremsendes efter modtagelse af tilmelding.

Afbestillingsbetingelser

Ved afmelding senest 30 dage inden arrangementets afholdelse, kan deltagerafgiften tilbagebetales – fratrukket 10% i administrationsgebyr. Ved afmelding senest 14 dage inden arrangementets afholdelse skal 50% af deltagerafgiften betales. Ved afmelding senere end 14 dage inden arrangementets afholdes, betales hele deltagerafgiften. Såfremt du er forhindret i at deltage, er du naturligvis velkommen til at sende en kollega i stedet. DILF skal så vidt muligt underrettes herom. Fakturaen korrigeres i henhold til den nye deltagers medlemsstatus.

DILF forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet. DILF forbeholder sig ligeledes ret til at afvise direkte konkurrenter til talere, virksomhedsbesøg og sponsorer på arrangementet.

Udstillere


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]

Øvrige


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]