Forside > Arrangementer > Konferencer og workshops > 2012 > IT-værktøjer til understøttelse..

IT-værktøjer til understøttelse af indkøb

IT-værktøjer til understøttelse af indkøb

den 21. november 2012 på Scandic Hotel Kolding

tilmeld dig her

Hvilke potentialer ligger der i forskellige IT-værktøjer? Hvilke resultater har forskellige virksomheder opnået ved øget IT anvendelse i indkøbsarbejdet? Hvilke er de primære udfordringer i forbindelse med implementering og anvendelse af IT-værktøjer i indkøb? Er vi bagud eller foran i forhold til andre lande med hensyn til anvendelsen af IT-værktøjer i indkøb? Dette er blot nogle af de spørgsmål, der vil blive belyst på denne konference, hvor virksomheder og eksperter vil give deres erfaringer videre fra brugen af forskellige IT-værktøjer.

IT understøttede indkøbsværktøjer kan ikke alene skabe besparelser på bundlinjen, men også optimere virksomhedens indkøbsprocesser, således at eks. sourcing-hastigheden og ikke mindst ressourceforbruget kan nedbringes markant. Ligeledes kan IT-understøttede indkøbsværktøjer øge virksomhedens indsigt i spend data, cost data etc. Det er selvfølgelig en nødvendighed at have teknologien bag værktøjet i orden, men det handler i høj grad også om at få analyseret og optimeret virksomhedens indkøbsprocesser samt skabe compliance hos brugerne.

Megen international forskning peger på, at de virksomheder som i høj grad anvender IT-understøttede indkøbsværktøjer præsterer resultater på alle parametre, som langt overgår de virksomheder som anvender IT-understøttede værktøjer i mindre grad. Det er derfor særdeles vigtigt, at du er opdateret på mulighederne for at øge din virksomheds præstationer inden for indkøb via IT-værktøjer til understøttelse af indkøbsarbejdet.

På konferencen vil der være målrettet inspiration at hente fra virksomheder, der benytter forskellige IT-værktøjer for at optimere sine indkøbsprocesser. Konferencen vil byde på indlæg fra en række interessante virksomheder, som vil dele ud af deres erfaringer, og der vil som altid blive lagt stor vægt på virksomhedernes erfaringer og udfordringer samt dialog.

Program

08.30 – 09.00 Registrering og morgenbrød

09.00 – 09.10 Velkomst og introduktion ved dagens dirigent

v/ Vice President, Efficio Consulting

09.10 – 10.10 Forankring af IT-understøttede indkøbsværktøjer i et strategisk perspektiv

Novo Nordisk har gennem flere år arbejdet intenst for at få det optimale udbytte af forskellige IT-værktøjer i indkøb, herunder bl.a. implementering af e-procurement, hvor der er implementeret en end-to-end procure-to-pay løsning i hele Novo Nordisk koncernen. Organisatorisk har man været igennem en række forløb for at sikre best-fit for virksomheden og har i processen også medtænkt flere områder af virksomheden herunder finance, som i høj grad har været med til at styrke business casen for IT-understøttede indkøbsværktøjer. Afgørende for udrulningen og ikke mindst for resultatet af investeringerne har været, at det kontinuerligt har været en prioritering for ledelsen og de berørte funktioner samt at man løbende har fået justeret på IT-værktøjerne, sikret compliance og opsat KPI’er og kvalitetsmålinger med henblik på at kunne fortage løbende forbedringer. På baggrund af de gode erfaringer har Novo Nordisk for nylig ligeledes valgt at igangsætte et source-to-pay projekt, hvor man sætter strøm til hele kontrakt-delen i indkøb.

Director, vil fortælle mere om erfaringer i både et strategisk og operationelt perspektiv og vil bl.a. komme ind:

 • Novo Nordisks brug og udbytte af IT-værktøjer i indkøb og næste skridt
 • Hvor og hvornår giver det god mening at implementere forskellige IT-værktøjer
 • Væsentlige parametre for compliance og løbende forbedringer i Novo Nordisk

v/ Director, Corporate finance, Novo Nordisk A/S

10.10 – 11.10 eRFx and eAuctions implementation from an operational and a change management point of view

DT Group is part of Wolseley plc, which is the world’s biggest supplier of building material and a major player within plumbing products. The company uses a decentralized setup and works in matrix structure within Heavy Side Sourcing. Wolseley is at a tipping point where eSourcing has become more integrated in the organisation. During the presentation Patrick Jonsson will talk about what it takes to be successful with eRFxs and eAuctions from an operational and a change management point of view. The presentation will further focus on the challenges and opportunities when setting up an eAuction or eRFx. Some of the key points are:

 • How to run successful eAuctions and eRFxs and how to make the right choice?
 • Which categories to focus on? And why?
 • eRFx and eAuctions from an operational and a change management point of view
 • What are the results and how does the future look like?

v/ European Sourcing Project Manager, DT Group A/S

11.10 – 11.40 Kaffepause

11.40 – 12.40 E-sourcing 2.0 and beyond hos A.P. Møller-Mærsk

At drive brug af e-sourcing værktøjer er en strategisk prioritet inden for indkøb i A.P. Møller-Mærsk. Virksomheden er kommet et stykke i arbejdet med at optimere deres indkøbsprocesser via brug af e-sourcing værktøjer, men har planer om at tage brugen langt videre i de kommende år. Udover brugen af traditionelle e-sourcing værktøjer som f.eks. aAuctions og eRFx har virksomheden introduceret et "collaborative 2nd generation sourcing tool" i bestræbelserne på at drive brugen videre og overvejer hele tiden, hvordan porteføljen af værktøjer kan udvides.

Hør fortælle om, hvor langt A.P. Møller-Mærsk er i processen, hvordan de driver deres e-sourcing og hvordan fremtiden ser ud. Du kan bl.a. høre mere om: 


· Hvor langt er A.P. Møller-Mærsk i arbejdet med e-sourcing?
· Hvilke muligheder og begrænsninger ligger der i forskellige sourcing værktøjer?
· Hvilke værktøjer og strategier kan være med til at tage e-sourcing videre?
· Hvordan ser fremtiden ud for e-sourcing i A.P. Møller-Mærsk?

v/ Global E-sourcing Manager, A. P. Møller- Mærsk A/S

12.40 – 13.40 Frokost

13.40 – 14.40 Spend management – fra direkte til indirekte kategorier

Gennem målrettet arbejde med at optimere spend på direkte kategorier, har Velux i dag fuldt overblik over disse kategorier. At Velux i dag er kommet vellykket gennem deres spend-optimering har ikke alene betydet øget performance på flere parametre, men det har også fungeret som værktøj for den interne udvikling i organisationen ved at agere som løftestang. I dag er Velux i gang med at videreføre succesen til de indirekte kategorier. Du kan i præsentationen høre Michael Majlund Mikkelsen fortælle om de erfaringer, som Velux har gjort sig ved at gå fra direkte til indirekte kategorier, samt hvilke resultater de på nuværende tidspunkt har opnået. Hør bl.a. om:

 • Hvilke erfaringer har Velux gjort sig i arbejdet med de direkte kategorier?
 • Hvad skabte grobund for i dag at sætte fokus på de indirekte kategorier?
 • Hvilke ligheder og forskelle er der ved direkte og indirekte kategorier?
 • Hvordan ser de foreløbige resultater og fremtiden ud for Velux?

v/ Group Purchasing Director, Velux A/S

14.40 – 15.10 Kaffepause

15.10 – 16.10   E-procurement – global implementering og leverandør-onboarding

E-procurement har længe stået højt på LEGOs agenda, og i dag har LEGO stor succes med at implementere e-procurement globalt. Det overordnede mål for LEGO var at få en proces, der var global og transparent. Der var dog flere udfordringer, de skulle overkomme, og mange learnings, de gjorde sig undervejs. Ud over at skabe en kultur, der understøttede e-procurement, var det vigtigt for LEGO at have de strategisk rigtige leverandører. Hør om LEGOs erfaringer med at implementere e-procurement globalt, samt hvordan virksomheden har formået at håndtere udrulningen af forskellige IT-værktøjer i forhold til deres leverandører.

 • Hvilke udfordringer og muligheder er der ved at implementere e-procurement globalt?
 • Hvordan håndterer man udrulning af forskellige it-værktøjer i forhold til sine leverandører?
 • Hvordan sikrer man strategisk rigtige leverandører?
 • Hvor langt er LEGO i dag med udrulning af e-procurement?

v/ Procurement Catalog Specialist, Platform/Finance Integration, LEGO A/S

16.10 - 16.30 Afrunding på konference

v/ Vice President, Efficio Consulting

Tid og sted

Konference
Onsdag den 21. november 2012
Registrering fra kl. 8.30

Hotel Scandic Kolding
Kokholm 2
6000 Kolding
Tlf.: 7551 7700
Fax: 7551 7701

Priser

Kr. 4.975,- for medlemmer af DILF
Kr. 4.475,- pr. ekstra deltager fra samme firma (medlem af DILF)
Kr. 6.475,- for ikke-medlemmer af DILF
Kr. 5.975,- pr. ekstra deltager fra samme firma (ikke-medlem af DILF)

Tilmelding

Benyt tilmeldingsformularen på dilf.dk/tilmelding.

Faktura og bekræftelse fremsendes efter modtagelse af tilmelding.

Afbestillingsbetingelser

Ved afmelding senest 30 dage inden arrangementets afholdelse, kan deltagerafgiften tilbagebetales – fratrukket 10% i administrationsgebyr. Ved afmelding senest 14 dage inden arrangementets afholdelse skal 50% af deltagerafgiften betales. Ved afmelding senere end 14 dage inden arrangementets afholdes, betales hele deltagerafgiften. Såfremt du er forhindret i at deltage, er du naturligvis velkommen til at sende en kollega i stedet. DILF skal så vidt muligt underrettes herom. Fakturaen korrigeres i henhold til den nye deltagers medlemsstatus.

DILF forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet. DILF forbeholder sig ligeledes ret til at afvise direkte konkurrenter til talere, virksomhedsbesøg og sponsorer på arrangementet.

Udstillere


                        [Banner]
                      
                        [Banner]

Øvrige


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]