Kompetencenetværk for Strategisk indkøb

Styrk dine kompetencer og få værdifulde relationer i et fagligt udbytterigt kompetencenetværk!

Baggrund for netværket:

Indkøb er kommet højt på den strategiske agenda i takt med, at virksomheder køber mere og mere eksternt hos underleverandører og partnere i virksomhedens omgivelser. Det er nærmest en selvopfyldende profeti, at jo mere virksomheder køber ude, jo vigtigere bliver indkøb og sourcing for virksomheden. Og i takt med at verden forandrer sig, er der behov for kompetenceudvikling og deling af viden og best practices i forhold til at holde sig trit eller blot ajour med udviklingen, der i disse år foregår i et stadigt hurtigere tempo.

Inden for indkøbsområdet har vi set introduktionen af kategori tænkning, som en metode, til at håndtere et mere og mere komplekst indkøb i moderne virksomheder og med det overordnede formål at skabe synergi på tværs af forretningsområder. På samme vis genopliver mange virksomheder supplier relationship management tilgangen som en metode til også at sikre værdi, efter at kontrakten er indgået. Samtidig oplever mange virksomheder også udfordringer, da ressourcerne ofte ikke står mål med det øgede fokus, som indkøb har fået.
Et af formålene med dette netværk er derfor også at forsøge at bygge bro gennem avanceret erfaringsudveksling med ligesindede i et faciliteret kompetencenetværk for strategiske indkøbere med et leverandøransvar.

Om kompetencenetværket:

Derfor tilbyder DILF nu et faciliteret kompetencenetværk for strategiske indkøbere, indkøbere med leverandøransvar og senior indkøbere m.m., som har til formål at give medlemmerne af netværket en faglig solid platform for erfarings- og vidensdeling på tværs af virksomheder og kategorier. Kompetencenetværket vil løbende sætte konkrete og aktuelle udfordringer på agendaen til diskussion og drøftelse på møderne, som vil være faciliterede og strukturerede af netværkets facilitator og med input fra medlemmerne. Kompetencenetværket vil lægge vægt på sparring gennem bl.a. debat, workshops, interne og eksterne indlæg og vil tilskynde en høj grad af aktivitet og dialog.

Hvad får jeg af udbytte?

Gennem kompetencenetværkets møder, og ikke mindst mellem møderne, vil du i et fortroligt forum kunne dele erfaringer og overvejelser og sparre med medlemmerne af netværket inkl. facilitatoren. Kompetencenetværkets facilitator vil på møderne bidrage med faglige input og erfaringer af såvel teoretisk/værktøjsbaseret som praktisk karakter, der kan understøtte dit udbytte af netværket gennem dialog, refleksion og sparring.

Hvem er facilitator?

Morten Munkgaard Møller er cand.merc., og ph.d. i Supply Chain Management. Han har praktisk erfaring med indkøb, sourcing og category management både som konsulent i forskellige virksomheder, men også reel erfaring gennem ansættelser, som Director for Global Procurement ved LEGO System A/S samt gennem forskellige supply chain stillinger hos Bang & Olufsen og Arla Foods. Morten Munkgaard Møller er i dag tilknyttet Aalborg Universitet som Associate Professor og er leder af forskningsprojektet, Sourcing Excellence, som er støttet af Industriens Fond.

Hvordan kommer jeg med i kompetencenetværket?

Kompetencenetværket er kun åbent for medlemmer af DILF. Målgruppen er strategiske indkøbere, indkøbere med leverandøransvar, senior indkøbere m.m.
Det er vigtigt for udbyttet af kompetencenetværket at medlemmerne fagligt og organisatorisk er på korrekt niveau, hvorfor DILF forbeholder sig ret til at afvise eller henvise personer til andre og mere relevante kompetencenetværk. Dette afstemmes ved en evt. nærmere samtale. Ligeledes tages der højde for konkurrent samt kunde/leverandør relationer i netværkets sammensætning ud fra en først-til-mølle tilgang. Kompetencenetværket kan maksimum bestå af 16 medlemmer og maksimum to personer fra samme virksomhed.

Mødeplan:

Det forventes at kompetencenetværket mødes 4 gange årligt og møderne vil være heldagsmøder.

Medlemmerne forpligter sig til at deltage på møderne over året og deltage aktivt i dialog, sparring og erfaringsudveksling både før, under og efter møderne. Det forventes, at kompetencenetværket prioriteres, og at medlemmerne lægger engagement i deres deltagelse for at sikre et værdifuldt udbytte for alle medlemmer.

DILF vil varetage al administration i forbindelse med kompetencenetværket, så du kan fokusere på et fagligt udbytte og en aktiv deltagelse i møderne.

Medlemsvirksomheder

 • Scanvaegt Systems A/S
 • Unomedical a/s - A ConvaTec Company
 • Jørgen Kruuse A/S
 • Kamstrup A/S
 • Goodlife Foods
 • Caljan Rite-Hite
 • Semco Maritime A/S
 • Dansac A/S
 • Aalborg Universitet

Pris:

6.999 kr. for et års medlemskab af Kompetencenetværket

Nærmere info og tilmelding:

Send en mail til mail@dilf.dk med ønske om deltagelse, fulde kontaktinfo og en kort beskrivelse af dine arbejds-/ansvarsområder.

Fakturering og endelig tilmelding vil først ske når både du og DILF har bekræftet optagelse i netværket, hvorefter faktura og bekræftelse fremsendes.

Ved afmelding senest 14 dage inden afholdelse af kompetencenetværkets første møde, kan deltagergebyret tilbagebetales – fratrukket 10% i administrationsgebyr. Ved afmelding senere end 14 dage inden afholdelse af kompetencenetværkets første møde tilbagebetales deltagergebyret ikke. Det er dog muligt at substituere en kollega eller flytte til et andet kompetencenetværk betinget af kompetencenetværkets godkendelse samt DILF medlemskab. DILF skal, hvis dette ønskes, underrettes herom.

Guidelines for DILFs Kompetencenetværk


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]