Direkte indkøb


Næste møde afholdes d. 8. maj 2018 hos Syntese A/S

Er du Indkøbs- og/eller kategoriansvarlig, og vil du have mulighed for at drøfte diverse problemstillinger, få sparring og nyttige inputs i et fagligt og faciliteret netværk?

Styrk dine kompetencer og få værdifulde relationer i et fagligt udbytterigt kompetencenetværk!

Baggrund for netværket:

Indkøb står højt på den strategiske agenda og i takt med at verden forandrer sig, opstår nye teorier og koncepter. Inden for indkøbsområdet har vi set introduktionen af kategori tænkning, som en metode, til at håndtere et mere og mere komplekst indkøb i moderne virksomheder og med det overordnede formål at skabe synergi på tværs af forretningsområder. Category management er nærmest blevet udråbt som et vidundermiddel, men flere oplever udfordringer med at få det til at virke i praksis og drive den ønskede værdi ud af arbejdet med category management. Udover kategoritænkning er det formålet med gruppen at tage alle relevante emner og problemstillibnger op, der relaterer sig til direkte varegrupper og indkøbskategorier.

Om kompetencenetværket:

Derfor tilbyder DILF nu et faciliteret kompetencenetværk for indkøbschefer, indkøbsansvarlige og category managers, som har til formål at give medlemmerne af netværket en faglig solid platform for erfarings- og vidensdeling på tværs af virksomheder og kategorier. Kompetencenetværket vil løbende sætte konkrete og aktuelle udfordringer på agendaen til diskussion og drøftelse på møderne, som vil være faciliterede og strukturerede af netværkets facilitator og med input fra medlemmerne. Kompetencenetværket vil lægge vægt på sparring gennem bl.a. debat, workshops, interne og eksterne indlæg og vil tilskynde en høj grad af aktivitet og dialog.

Hvad får jeg af udbytte?

Gennem kompetencenetværkets møder og ikke mindst mellem møderne vil du i et fortroligt forum kunne dele erfaringer og overvejelser og sparre med medlemmerne af netværket inkl. facilitatoren. Kompetencenetværkets facilitator vil på møderne bidrage med faglige input og erfaringer af såvel teoretisk/værktøjsbaseret, samt praktisk karakter som vil understøtte dit udbytte af netværket gennem dialog, refleksion og sparring.

Hvem er facilitator?

Morten Munkgaard Møller er cand.merc., og ph.d. i Supply Chain Management. Han har praktisk erfaring med indkøb, sourcing og category management både som konsulent i forskellige virksomheder, men også reel erfaring gennem ansættelser, som Director for Global Procurement ved LEGO System A/S samt gennem forskellige supply chain stillinger hos Bang & Olufsen og Arla Foods. Morten Munkgaard Møller er i dag tilknyttet Aalborg Universitet som Associate Professor og er leder af forskningsprojektet, Sourcing Excellence, som er støttet af Industriens Fond.

Hvordan kommer jeg med i kompetencenetværket?

Kompetencenetværket er kun åbent for medlemmer af DILF. Målgruppen er indkøbsansvarlige, category managers, global category managers, indkøbschefer og ledere m.m. som arbejder med direkte varekategorier og/eller category management, og som har ansvar for et indkøbsområde. Ligeledes er dette kompetencenetværk målrettet personer fra produktionsvirksomheder, hvor fokus er på direkte varekategorier, dvs. varer der indgår i produktionen.
Det er vigtigt for udbyttet af kompetencenetværket at medlemmerne fagligt og organisatorisk er på korrekt niveau, hvorfor DILF forbeholder sig ret til at afvise eller henvise personer til andre og mere relevante kompetencenetværk. Dette afstemmes ved en evt. nærmere samtale. Ligeledes tages der højde for konkurrent samt kunde/leverandør relationer i netværkets sammensætning ud fra en først-til-mølle tilgang. Kompetencenetværket kan maksimum bestå af 16 medlemmer og maksimum to personer fra samme virksomhed.

Praktiske informationer:

Det forventes at kompetencenetværket mødes 3-5 gange årligt og møderne vil være heldagsmøder.

Mødeplan:

 • 8. maj 2018
 • 18. september 2018
 • 20. november 2018

Medlemmerne forpligter sig til at deltage på møderne over året og deltage aktivt i dialog, sparring og erfaringsudveksling både før, under og efter møderne. Det forventes, at kompetencenetværket prioriteres, og at medlemmerne lægger engagement i deres deltagelse for at sikre et værdifuldt udbytte for alle medlemmer.

DILF vil varetage al administration i forbindelse med kompetencenetværket, så du kan fokusere på et fagligt udbytte og en aktiv deltagelse i møderne.

Medlemsvirksomheder

 • GN Audio A/S
 • Danfoss Power Electronics A/S
 • Xellia Pharmaceuticals
 • Syntese A/S
 • DanSteel A/S
 • Struers A/S

Pris:  

6.999 kr. for et års medlemskab af Kompetencenetværket

Tilmelding:

Kompetencenetværket er aktivt. Vil du vide mere om netværksgruppen, og ønsker du at komme med i netværket, skal du sende en mail til mail@dilf.dk med ønske om deltagelse, fulde kontaktinfo og en kort beskrivelse af dine arbejds-/ansvarsområder.

Fakturering og endelig tilmelding vil først ske, når både du og DILF har bekræftet optagelsen i netværket, hvorefter faktura og bekræftelse fremsendes.

Ved afmelding senest 14 dage inden dit første møde i kompetencenetværket, kan deltagergebyret tilbagebetales – fratrukket 10% i administrationsgebyr. Ved afmelding senere end 14 dage inden dit første møde i kompetencenetværket tilbagebetales deltagergebyret ikke. Det er dog muligt at substituere en kollega eller flytte til et andet kompetencenetværk betinget af kompetencenetværkets godkendelse samt DILF medlemskab. DILF skal, hvis dette ønskes, underrettes herom.

Guidelines for DILFs Kompetencenetværk


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]