Afbestillingsbetingelser

Kursusbetingelser

Faktura og bekræftelse fremsendes efter modtagelse af tilmelding. Alle priser er ekskl. 25 % moms. Priserne indeholder (hvis ikke andet er anført):

 • Forplejning
 • Overnatning mellem kursusdagene, hvis der er tale om et internat-kursus (Excel kurser undtaget)
 • Kursusmateriale

Bemærk!
Ved internatkurser er overnatning mellem kursusdagene inkluderet i prisen, og kursisterne anbefales at benytte/deltage i hele arrangementet. Det betragtes som en hel pakke, og DILF kan derfor ikke godtgøre/tilbagebetale beløb svarende til overnatning, såfremt denne ikke benyttes. Overnatning og eventuel forplejning udover kursusarrangementet er IKKE inkluderet i prisen.

Afmelding
Ved afmelding indtil 2 uger før beregnes et administrationsgebyr på kr. 500,-.
Ved afmelding senere end 2 uger før kursusafholdelse skal hele kursusafgiften betales. Virksomheden er naturligvis altid velkommen til at sende en anden deltager. Dette skal meddeles DILF. Fakturaen korrigeres i henhold til den nye deltagers medlemsstatus.

Kursusbevis
Efter hvert kursus vil hver deltager modtage et kursusbevis, som dokumentation for tilstedeværelse/gennemførelse.

Konference- og temadagsbetingelser

Faktura og bekræftelse fremsendes efter modtagelse af tilmelding. Alle priser er ekskl. 25% moms. Priserne indeholder (hvis ikke andet er anført):

 • Forplejning
 • Dokumentationsmateriale
 • Ved tilmelding af flere personer fra samme virksomhed opnås rabat (se under konferencen). Gælder dog ikke temadage.
 • Overnatning og evt. forplejning udover konferencearrangementet er ikke inkluderet

Afmelding
Disse afmeldelsesbetingelser gør sig gældende, med mindre andet står skrevet i programmet.
Ved afmelding senest 30 dage inden arrangementets afholdelse, kan deltagerafgiften tilbagebetales – fratrukket 10% i administrationsgebyr. Ved afmelding senest 14 dage inden arrangementets afholdelse skal 50% af deltagerafgiften betales. Ved afmelding senere end 14 dage inden arrangementets afholdes, betales hele deltagerafgiften. Såfremt du er forhindret i at deltage, er du naturligvis velkommen til at sende en kollega i stedet. DILF skal så vidt muligt underrettes herom. Fakturaen korrigeres i henhold til den nye deltagers medlemsstatus.

DILF forbeholder sig ret til at afvise direkte konkurrenter til talere og sponsorer/udstillere på arrangementet. DILF forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet.

Netværksmødebetingelser

Alle tilmeldinger bliver bekræftet skriftligt efter modtagelse af tilmelding.

Deltagelse i netværksmødet er gratis for medlemmer af DILF. Ikke-medlemmer kan deltage mod betaling af kr. 500,- ex. moms.

Tilmelding til DILFs netværksmøder er påkrævet, og tilmeldingen er bindende (afbud fra ikke-medlemmer krediteres ikke). Evt. afmelding skal ske skriftligt via e-mail på mail@dilf.dk.
DILF pålægger et "no-show-fee", såfremt en tilmeldt ikke dukker op og ikke forud for arrangementet har meldt afbud. ”No-show-fee’et" andrager kr. 500,- ex. moms.


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]