Julgaveindkøbene er godt i gang, og flere og flere af dem foregår online. Og når man siger e-handel, må man også sige Amazon. I denne artikel fra DILForientering stiller vi spørgsmålet: Hvad betyder det for danske virk-somheder, hvis rygterne holder, og Amazon kommer til Danmark?

Konferencer

Planning - Business Planning & S&OP
31. januar 2019 i København

LAGER 2019 - Fremtidens lager og logistik
7. marts 2019 i Middelfart

Karrieredag for virksomheder og studerende

SCM & Procurement Talent Days
23. januar i Kolding & 29. januar i København

Kurser

Uddannelse / Certificering

Netværk (faciliterede)


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]