Forside > Arrangementer > Temadage > 2015 > Lagertemadag

Lagertemadag

Den 6. oktober 2015 på hotel Comwell i Middelfart

Outsourcing versus insourcing af lageret

Hvornår bør man outsource lageret til en 3. part, og hvornår bør man drive det selv? Det er et spørgsmål som mange virksomheder står overfor, og hvor mange faktorer spiller ind såsom, hvilken type lager man har, kapacitetsbehov, placering af lageret i forhold til kunder og leverandører, sæsonudsving osv.

D. 6. oktober afholder DILF lagertemadag, hvor vi netop vil tage emnet op. Temadagen vil byde på aktuelle indlæg fra virksomheder, der deler deres erfaringer i forbindelse med at enten outsource eller insource lageret. Afslutningsvis vil der være mulighed for at komme ud og se Skanlogs varehotel i Brabrand, som bl.a. også huser Normals lager.

Som altid lægges der på temadagen stor vægt på erfaringsudveksling, og der vil ligeledes blive lagt op til en god dialog mellem indlægsholdere og øvrige deltagere.

Temadagen henvender sig til logistik- og lageransvarlige, nøglemedarbejdere inden for lager- og logistikudvikling samt øvrige medarbejdere inden for funktionsområdet.

Program

08.30-09.00 Registrering og morgenkaffe

09.00-09.10 Velkomst ved dagens dirigent

09.10-10.00 Når insourcing er den bedste løsning

Meget er sket hos IC Group de seneste år. Der er implementeret et WMS og pick-by-voice, og flere brands er solgt. Dette har gjort insourcing af lager- og logistikarbejdet til en mulighed. Samtidigt er E-handlen vokset eksplosivt for IC Group over de seneste år, og de valgte derfor tidligere i år at insource deres lager- og logistikaktiviteter for at få et bedre flow og mere kontrol over processerne. Vi møder IC Group på et tidspunkt, hvor det polske lager er nedlagt, og hvor lager og logistik i forbindelse med e-handlen til privatkunderne nu bliver håndteret internt. Beslutningen er ikke taget ud af den blå luft, men baseret på en konkret forretningsorienteret businesscase, hvor der er blevet målt på konkrete parametre både i forhold til service levels, omkostninger og kompleksitet.

Key Learnings:

 • Udarbejdelse af valid beslutningsgrundlag
 • Kortlægning af vigtige KPIer
 • Opstart og forankring af interne lager- og logistikprocesser i forbindelse med e-handel
 • Fremadrettet optimering af e-handel lagerprocesser

v/ Distribution Center Manager, IC Group

10.00-10.15 Kort diskussionssession

10.15-10.35 Kaffepause og networking

10.35-11.25 Etablering og outsourcing af regionslager

I 2011 besluttede Regionsrådet i Region Midtjylland, at der skulle etableres et regionslager. Lageret skulle etableres i regi af en ekstern partner (outsourcing til 3PL), og samtidigt skulle de eksisterende hospitalslagre afvikles. Siden da har Region Midtjylland haft løsningen i udbud to gange. Første gang måtte udbuddet aflyses for at reducere de konstaterede risici set både i forhold til markedet og interne forhold i regionen. I forlængelse af det andet udbud blev der underskrevet en kontrakt og samarbejdet har nu kørt i to år. I dag er hospitalernes lagre væsentlig reducerede, men målet er at disse skal nedlægges eller reduceres yderligere inden for en kort årrække. På nuværende tidspunkt gennemføres tiltag ift. nødvendig effektivisering, ligesom Region Midtjylland analyserer og planlægger ift. det fremtidige set up og de 3PL-ydelser, som skal gøre det muligt, at levere varer ud efter nye koncepter til eksisterende og nye kunder fra lageret. Hør mere om Region Midtjyllands udfordringer og erfaringer fra både før, under og efter:

 • Udfordringer internt i regionen ift. data og de nye supersygehuse
 • Udfordringer ift. 3PL-markedet
 • Essentielle emner, der skal være styr på før og under en outsourcingproces
 • Krav til samarbejde og gennemsigtighed i hele værdikæden
 • Muligheder og tiltag i fremtiden

v/ chefkonsulent, Region Midtjylland

11.25 -11.40 Kort diskussionssession

11.40-12.00 Kaffepause og networking

12.00-12.50 Fokus på kernekompetencerne

Normal er en detailkæde, som sælger mærkevarer inden for f.eks. tandpasta, shampoo, kosmetik, dyremad osv. importeret direkte fra udenlandske distributører i andre EU-lande. Normal er en nystartet virksomhed i stor vækst, der i 2013 åbnede den første butik og i dag har 16 butikker rundt omkring i Danmark. I 2015 forventes at åbne mindst én butik hver måned. Lagerstyring, distribution og logistik er en vital del af Normals forretning, hvor der skal holdes styr på mange små enheder og lokationer. Dog er det ikke her kernekompetencerne kunne findes eller her, man internt havde mulighed for at tilføje værdi. For at fokusere på deres kernekompetencer valgte Normal derfor tidligere i år at outsource deres lager og logistik til en 3. part, som kunne understøtte deres store vækst. Hør om deres overvejelser og tanker i forbindelse med deres outsourcing-rejse bl.a.:

 • Business casen bag beslutningen
 • Fordele/ulemper ved at outsource til 3. part
 • 3. part partnerskab: Pris vs. værdiskabelse

v/  Medstifter, Normal

12.50-13.05 Kort diskussionssession

13.05-13.15 Afrunding ved dagens dirigent

13.15 Sandwiches og networking

13.30 Afgang til lagerbesøg hos Skanlog i Brabrand

Skanlogs varehotel i Brabrand varetager lagerfunktionen for flere forskellige virksomheder, der har valgt at outsource deres lager. Det er også dette varehotel, der huser Normals lager. På dette lagerbesøg åbner Skanlog dørene op, så vi kan se, hvordan disses virksomheders lagerfunktioner varetages.

Tid og sted

Tirsdag den 6. oktober 2015

Comwell Middelfart
Karensmindevej 3
5500 Middelfart

Priser

Kr.1.800,- for medlemmer af DILF
Kr. 2.800,- for ikke-medlemmer af DILF

Tilmelding

Benyt tilmeldingsformularen på dilf.dk/tilmelding.

Faktura og bekræftelse fremsendes efter modtagelse af tilmelding.

Afbestillingsbetingelser

Ved afmelding senest 30 dage inden arrangementets afholdelse, kan deltagerafgiften tilbagebetales – fratrukket 10% i administrationsgebyr. Ved afmelding senest 14 dage inden arrangementets afholdelse skal 50% af deltagerafgiften betales. Ved afmelding senere end 14 dage inden arrangementets afholdes, betales hele deltagerafgiften. Såfremt du er forhindret i at deltage, er du naturligvis velkommen til at sende en kollega i stedet. DILF skal så vidt muligt underrettes herom. Fakturaen korrigeres i henhold til den nye deltagers medlemsstatus.

DILF forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet. DILF forbeholder sig ligeledes ret til at afvise direkte konkurrenter til talere, virksomhedsbesøg og sponsorer på arrangementet.

Udstillere

Øvrige


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]